Thông báo Tuyển sinh du học Thái Lan năm học 2015 - 2016
[ Ngày đăng: 07/08/2015 15:01:25, lượt xem: 1224 ]

Trường CĐSP Quảng Trị sẽ tổ chức tuyển và đưa học sinh sang học tại các trường Đại học Thái Lan năm học 2015 - 2016

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị tại Thông báo số 77/TB-UBND ngày 13/9/2006 và Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 về việc giao trường CĐSP Quảng Trị tuyển sinh du học tại các trường Đại học Thái Lan; Thực hiện kế hoạch Tuyển sinh du học Thái Lan năm học 2015 - 2016, trường CĐSP Quảng Trị sẽ tổ chức tuyển và đưa học sinh sang học tại các trường Đại học Thái Lan năm 2015.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

---------------------------------------------------------------------------------

Bìa hồ sơ gồm có:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

  

HỒ SƠ TUYỂN SINH DU HỌC THÁI LAN

  

Họ và tên thí sinh: ……………………..………. Ngày sinh: …………..…

Dự tuyển vào trường: ………………....…….…………………………….…..

Ngành học: …………..…………………......….………………….………….….

Địa chỉ liên hệ: ………………….…....……...………………………………..….

…………………….………………………………….............……………………..…

Số điện thoại: …………………. Email: ……………….....……………………

 

 HỒ SƠ GỒM CÓ 

 

Đơn xin dự tuyển

01

Sơ yếu lý lịch

01

Giấy chứng nhận sức khoẻ

01

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

01

Giấy chứng nhận của công an địa phương

01

Bản cam kết của gia đình

01

Giấy cho phép dự tuyển và đi học (đối với thí sinh đang học tại các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học hoặc đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhà nước)

01

Bản sao có công chứng Học bạ THPT và Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

01

Bản sao công chứng giấy khai sinh

01

Ảnh 4x6 cm

03

Đính kèm: