Thông báo về việc Thanh lý tài sản
[ Ngày đăng: 30/05/2016 10:08:41, lượt xem: 635 ]

Trường CĐSP Quảng Trị thông báo về việc bán tài sản thanh lý. 

Danh mục tài sản thanh lý xin mời xem file đính kèm.

Các cá nhân, đơn vị quan tâm xin mời đăng ký tại Phòng Hành chính - Tổng hợp.

     - Thời gian đăng ký: 30/05/2016 đến 03/06/2016.

     - Thời gian thanh lý: 07/06/2016.

Chi tiết thông báo xin mời xem tại đây.