Thông tin về Đại hội chi bộ Tổ chức – Hành chính nhiệm kỳ 2010 - 2012
[ Ngày đăng: 03/03/2010 12:51:26 SA, lượt xem: 5067 ]

1. Chi bộ Tổ chức – Hành chính đã tổ chức đại hội vào hội 7g30 ngày 27/2/2010, toàn thể chi bộ vui mừng được đón tiếp đồng chí Lê Thị Xuân Liên  Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Trương Hữu Đẳng - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và Bí thư các chi bộ trong nhà trường tới dự đại hội.

Toàn bộ Đảng viên trong chi bộ đã được  nghe báo cáo tổng kết công tác của chi bộ trong nhiệm kỳ 2008 - 2010 do đồng chí Trần Văn Lộc - Phó Bí thư chi bộ báo cáo và dự thảo phương hướng công tác trong nhiệm kỳ 2010 -2012 do đồng chí Trần Thị Kim Hạnh - Bí thư chi bộ trình bày.

2. Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã thảo luận và đóng góp cho bản báo cáo với các nội dung:

     - Vai trò của chi bộ và mỗi đảng viên trong công tác thực hiện nhiệm vụ và sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ

     - Tăng cường sự chỉ đạo công tác xây dựng an ninh trật tự và Bảo vệ chính trị nội bộ

     - Thảo luận về việc đổi mới công tác hành chính, cần có sự phân định trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong việc triển khai cải cách hành chính tại cơ quan.

     - Thảo luận về các hướng nhằm tổ chức sinh hoạt, đảm bảo các điều kiện ăn, ở tại khu ký túc xá học sinh-sinh viên.

     - Đề xuất về việc nhận xét đánh giá các nhân viên lao động hợp đồng, từ đó việc  hợp đồng lao động cần chon người phù hợp với công việc tại đơn vị, cũng như đáp ứng yêu cầu chung của trường.

     - Tăng cường vai trò chỉ đạo của chi bộ đối với các đơn vị thuộc chi bộ phụ trách, chú trọng vai trò trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

     - Đẩy mạnh sinh hoạt chi bộ

     - Thảo luận về việc cần góp ý điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình mới.

3. Đồng chí Lê Thị Xuân Liên phát biểu ý kiến

     Đảng uỷ trường khẳng định vai trò Chi bộ tổ chức -  hành chính  trong sự phát triển chung của trường. Đặc biệt đã tích cực xây dựng các đề án và đã được các cấp phê duyệt đầu tư xây dựng CSVC đần đảm bảo đủ phòng học, thư viện, cơ sở vật chất khác. Công tác quản lý CSVC, quản lý tài chính được các cơ quan cấp trên đánh giá cao. Công tác tự chủ các đơn vị trong chi bộ đã phối hợp  triển khai các văn bản hướng dẫn kịp thời và đã thực hiện có hiệu quả trong các khâu tổ chức bộ máy, biên chế và  tài chính. Công tác phục vụ đã có những chuyển biến tốt. Đảng uỷ mong muốn trong nhiệm kỳ tới chi bộ tăng cường công tác chỉ đạo các phòng do mình phụ trách, phát huy hơn nữa những mặt mạnh, có những đổi mới trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với sự phát triển chung của nhà trường.

4. Đồng chí Trần Văn Lộc – Phó Bí thư chi bộ đọc bản  kiểm điểm của chi uỷ nhiệm kỳ 2008-2010 và chi uỷ tuyên bố miễn nhiệm

5. Chi bộ tổ chức bầu cử

6. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2012 gồm 3 đồng chí:

       1. Đồng chí Trần Thị Kim Hạnh       –  Bí thư chi bộ

       2. Đồng chí Trần Văn Lộc              –  Phó bí thư chi bộ

       3. Đồng chí Hồ Tùng Vĩnh             –  Chi uỷ viên

     Toàn thể đảng viên chi bộ Tổ chức – Hành chính đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 – 2012 của chi bộ.

     Đại hội kết thúc vào lúc  10 giờ 30