Tin về tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2007 - 2008
[ Ngày đăng: 09/10/2007 11:02:53 SA, lượt xem: 2835 ]

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Quảng Trị về phổ biến một số nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008;

Cô giáo Lê Thị Xuân Liên, BTĐU - Hiệu trưởng
Phát biểu chỉ đạo Tuần sinh hoạt CD-HSSV

Cùng với nhiều hoạt động bước vào năm học mới 2007-2008, từ ngày 27/8/2007, Trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HS-SV” cho 1.198 HSSV các hệ đào tạo Cao đẳng, THCN chính quy.

Tuần sinh hoạt với nhiều nội dung trang bị những kiến thức cần thiết cho HS-SV trong quá trình đào tạo tại trường, như:

- Học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, V BCH Trung ương Đảng khoá X; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và mở rộng phạm vi triển khai cuộc vận động “Hai không” với chủ đề “HS-SV trường CĐSP Quảng Trị nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” do ngành phát động;

- Tìm hiểu các Quy chế về công tác HS-SV, Quy chế về đào tạo, Quy chế rèn luyện, Quy chế Nội - Ngoại trú và các chế độ chính sách mới đối với HS-SV;

- Tuyên truyền các nội dung về giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính v.v.;

- Công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và các hoạt động xây dựng kỷ cương nền nếp học tập – rèn luyện, các hoạt động văn hoá văn nghệ, tích cực hưởng ứng có hiệu quả phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong trường học.

CB Phòng CSGT – CAT đang báo cáo
Chuyên đề về thực hiện Luật ATGT

Qua Tuần sinh hoạt, nhận thức và hành động của HS-SV có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tất cả HS-SV đều đã ký bản cam kết thực hiện tốt các nội dung về Luật ATGT – phòng chống các TNXH, thực hiện tốt nội dung cuộc vận động “Hai không” của ngành đề ra và làm bài thu hoạch đạt chất lượng khá tốt.

Có thể nói, có được kết quả trên một phần lớn do sự quan tâm của Đảng ủy, BGH và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường, cùng với sự phối hợp chu đáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an thị xã Đông Hà trong việc tổ chức thực hiện./.

CTV. Nguyễn Hồng Kì