Trao học bổng của các nhà tài trợ cho HSSV
[ Ngày đăng: 13/04/2009 7:44:56 SA, lượt xem: 2918 ]

     Nhằm động viên khích lệ HSSV phấn đấu vươn lên học tập tốt - rèn luyện tốt, bên cạnh việc thường xuyên triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước về học bổng Khuyến khích học tập, giải quyết chế độ chính sách đối với HSSV thuộc đối tượng là con em chính sách, chính sách ưu đãi và trợ cấp xã hội, trong những năm qua, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm tài trợ nhiều suất học bổng cho HSSV.

      Trong những ngày đầu tháng 4, Trường CĐSP Quảng Trị vui mừng đón nhận sự chia sẽ tình cảm của các nhà hảo tâm:

         - Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, CHLB Đức           

        - Công ty máy tính AMD Việt Nam           

        - Công ty TNHH Kim Nguyên, Quảng Trị           

Nhân dịp này, Trường CĐSP Quảng Trị xin ghi nhận và cám ơn tấm lòng vàng của các đơn vị tài trợ. Hy vọng trong thời gian tới, Nhà trường sẽ được đón nhận những tình cảm quý báu của các tổ chức xã hội.

      BTC xin chúc mừng những HSSV đã có nhiều thành tích trong học tập - rèn luyện được trao học bổng của các nhà tài trợ lần này: 

TT

HỌ VÀ TÊN

Lớp

Điểm HT

XLRL

Xếp loại

1

Hoàng Thị

Nhung

CĐSP Tin K11

8,10

Tốt

Giỏi

2

Nguyễn Thị Mỹ

Phương

CĐSP Tin K11

8,10

XS

Giỏi

3

Lê Thị

CĐSP Tin K11

8,00

Tốt

Giỏi

4

Nguyễn Quốc

Tuấn

TH CNTT K12B

8,10

Tốt

Giỏi

5

Lê Thị Thu

Hương

CĐ Việt Nam học K12 

8,41

Tốt

Giỏi

6

Trần Thị Thu

Huyền

CĐSP Văn - Sử K12

8,10

Tốt

Giỏi

7

Võ Văn

Phương

CĐ Quản trị VP K12 

8,17

Tốt

Giỏi

8

Phùng Thế

Liền

CĐSP Mỹ thuật K11 

8,17

XS

Giỏi

9

Nguyễn Thị

Tình

CĐSP Nhạc K11 

8,04

Tốt

Giỏi

10

Võ Thị Kim

Ngân

CĐSP Tiểu học K11 

8,04

Tốt

Giỏi

11

Hồ Thị

Tuyết

CĐSP Tiểu học K11

8,19

XS

Giỏi

12

Nguyễn T.Nghĩa

Tình

CĐ VNH K11

8,24

Tốt

Giỏi

13

Lê Đức

Trị

CĐSP Mỹ thuật K11

8,43

XS

Giỏi

14

Lê Thị

Minh

CĐSP Mầm non K12

8,21

Tốt

Giỏi

15

Mai Thị Hồng

Thương

CĐSP Công nghệ K11

8,34

XS

Giỏi

16

Nguyễn T. Kim

Anh

CĐSP Tin K11

8,29

Tốt

Giỏi

17

Lê Thị

Nhàn

CĐSP Tiểu học K11 

8,00

Tốt

Giỏi

18

Trần Thị

Hiền

CĐSP Văn - Sử K12 

8,03

Tốt

Giỏi

19

Lê Thị Cẩm

Dung

CĐSP Nhạc K11

8,07

XS

Giỏi

20

Hoàng Thị Hoài

Linh

CĐSP Nhạc K11

8,00

Tốt

Giỏi

21

Trần Thị Thu

Hằng

CĐSP Mỹ thuật K11

8,07

Tốt

Giỏi

22

Đinh Thị

Linh

CĐSP Mỹ thuật K11

8,03

Tốt

Giỏi

23

Nguyễn Thị

Hường

CĐ VNH K12

8,04

Tốt

Giỏi

24

Nguyễn Thị Ni

A

CĐ Thư viện K13

8,07

Tốt

Giỏi

                                                                                                   BAN TỔ CHỨC