Trường CĐSP Quảng Trị công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018.
[ Ngày đăng: 24/01/2018 08:52:03, lượt xem: 771 ]

Trường CĐSP Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 33/QĐ-CĐSP công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

 

Đính kèm: