Trường CĐSP Quảng Trị tuyển sinh trình độ CĐ hệ không chính quy
[ Ngày đăng: 14/02/2007 10:04:22 SA, lượt xem: 7227 ]

Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức tuyển sinh trình độ CĐ hệ không chính quy các ngành: Cao đẳng Sư phạm Giáo dục Tiểu học (Hệ chuyên tu và Hệ tại chức), Cao đẳng Sư phạm Giáo dục Mầm non hệ tại chức, CĐ Kỹ thuật Tin học hệ chuyên tu.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:………/CĐSP
(V/v thông báo tuyển sinh
trình độ CĐ hệ không chính quy)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đông Hà, ngày 05 tháng 02 năm 2007

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ KHÔNG CHÍNH QUY
KHOÁ 2007 – 2009

Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục các huyện, thị trong tỉnh Quảng Trị
Các giáo viên Tiểu học, Mầm non, Kỹ thuật viên Tin học trình độ trung cấp.

Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với giáo viên Mầm non và Tiểu học ở các huyện, thị trong tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ nhu cầu nâng cao trình độ của các kỹ thuật viên Tin học;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ CĐ không chính quy năm 2007.

Được sự chỉ đạo của UBND Tỉnh Quảng Trị và sự nhất trí của Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Trị;

Trường CĐSP Quảng Trị thông báo kế hoạch tuyển sinh trình độ CĐ không chính quy các ngành sau:

 1. Ngành tuyển

  1. Cao đẳng Sư phạm Giáo dục Tiểu học

   1. Hệ chuyên tu

   2. Hệ tại chức

  2. Cao đẳng Sư phạm Giáo dục Mầm non hệ tại chức

  3. CĐ Kỹ thuật Tin học hệ chuyên tu

 2. Đối tượng tuyển sinh
  Học viên đã có bằng tốt nghiệp THSP giáo dục Tiểu học (đ/v CĐSP Tiểu học), THSP giáo dục Mầm non (đ/v CĐSP Mầm non), TCCN Tin học (đ/v CĐKT Tin học).

 3. Hình thức tuyển sinh:

  • Giáo dục Mầm non: Thi tuyển 2 môn:

  • Tâm lý – Giáo dục

  • Năng khiếu (Hát - Đọc -Kể diễn cảm )

  • Giáo dục Tiểu học: Thi tuyển 2 môn:

   • Tiếng Việt & PPDH Tiếng Việt

   • Toán và PPDH Toán

  • Kỹ thuật Tin học: Thi tuyển 2 môn:

   • CSDL và Lập trình Foxpro

   • Cấu trúc dữ liệu và Lập trình Pascal

 4. Thời gian đào tạo:

  • Đối với CĐSP GD Tiểu học và Mầm non hệ Tại chức: Hè 2007 – 2008

  • Đối với CĐSP GD Tiểu học hệ chuyên tu: Năm học 2007 – 2008.

  • Đối với CĐ KT Tin học hệ chuyên tu: Khoá học 2007 – 2009. (1,5 năm)

 5. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: Từ 01/3/2007 đến 20/4/2007.

 6. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Quảng Trị

 7. Hồ sơ thi tuyển:
  Mỗi thí sinh làm 01 bộ hồ sơ theo quy định sau:
  - Đơn xin đăng ký dự thi.
  - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THSP (hoặc bằng tốt nghiệp TCCN) và THPT.
  - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý.
  - Bản sao giấy khai sinh có công chứng.
  - 02 ảnh 3 x 4 cm (chụp không quá 06 tháng).
  - 02 bì thư có dán tem ghi địa chỉ người nhận.
  - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); Giấy xác nhận công tác lâu năm (số năm công tác)
  Thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh: Từ 25/02/2007 tại Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Quảng Trị.
  • Lệ phí đăng ký thi tuyển: 40.000đ
  • Lệ phí thi tuyển: 20.000đ
  • Thời gian ôn tập và thi tuyển: Dự kiến từ 20/04 đến 10/5/2007.

Trường CĐSP Quảng Trị trân trọng kính thông báo đến các Phòng Giáo dục các huyện thị, rất mong được sự phối hợp đào tạo của các Phòng Giáo dục các huyện thị trong tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên tỉnh nhà.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu khẩn trương gửi hồ sơ về trường CĐSP Quảng Trị trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng kính chào và mong sớm nhận được thông tin./.

Nơi nhận
-Như trên
-Lưu ĐT, VT

HIỆU TRƯỞNG