Tuổi trẻ Trường CĐSP Quảng Trị xung kích xây dựng nhà trường và quê hương ngày càng phát triển
[ Ngày đăng: 03/11/2015 14:46:48, lượt xem: 1109 ]

Đại hội đại biểu Đoàn trường CĐSP Quảng Trị khóa XIX nhiệm kỳ 2015 - 2017 Tuổi trẻ Trường CĐSP Quảng Trị xung kích xây dựng nhà trường và quê hương ngày càng phát triển

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Bài viết chào mừng Đại hội đăng báo Quảng Trị:

 http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=74&modid=405&ItemID=100920

 

Đính kèm: