Xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới ở Trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 06/11/2012 1:10:47 SA, lượt xem: 3164 ]

Trong mọi thời kỳ, với mỗi quốc gia, thanh niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn, họ là sức sống hiện tại và tương lai của dân tộc.  Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước như hiện nay, việc bồi dưỡng lớp thanh niên có đầy đủ phẩm chất và năng lực đóng một vai trò quan trọng. Trong nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, nội dung “xây dựng hình mẫu Thanh niên thời đại mới của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”đã cho thấy sự cần thiết của vấn đề này đối với đoàn viên thanh niên.

Tuy nhiên, thanh niên nói chung và thanh niên trường CĐSP nói riêng, hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu trong thời đại mới, chưa xứng tầm với vai trò, trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.  Một bộ phận không nhỏ còn thờ ơ, buông thả và thiếu trách nhiệm. Vấn đề này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân liên quan đến tổ chức Đoàn của chúng ta là việc định hướng giá trị cho thanh niên. Sau đây là một số định hướng nhằm xây dựng mẫu hình thanh niên thời đại mới đồng thời xin chia sẻ một số hoạt động trong thời gian qua của Đoàn trường CĐSP trong việc rèn luyện thanh niên phù hợp với yêu cầu của thời đại.

Thứ nhất, xây dựng lớp thanh niên thời đại mới giàu lòng yêu nước

Yêu nước là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là yếu tố căn bản của người thanh niên thời đại mới. Người thanh niên có yêu nước mới có ý thức xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong những năm qua, Đoàn trường chúng tôi luôn làm tốt công tác này bằng nhiều hoạt động: hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền các ca khúc cách mạng, ca khúc truyền thống của nhà trường, xây dựng sứ mạng và giá trị cốt lõi của nhà trường, đó là  Đoàn kết - Thân ái;  Hợp tác - Chia sẻ; Trách nhiệm - Tận tâm;  Sáng tạo - Thiết thực; Trung thực - Dân chủ. Đoàn Thanh niên đã tổ chức học tập để toàn thể sinh viên hiểu và thực hiện đúng.

Thứ hai, xây dựng lớp thanh niên thời đại mới có lối sống đẹp và lý tưởng cách mạng

Lý tưởng cách mạng thể hiện trong nhiều mặt: Lý tưởng chính trị - xã hội (Thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với xã hội); Lý tưởng đạo đức (Rèn luyện đạo đức và phẩm chất cao đẹp, theo những chuẩn mực giá trị xã hội); Lý tưởng nghề nghiệp (Học tập, lựa chọn, phấn đấu cho bản thân mình một nghề yêu thích); Lý tưởng thẩm mỹ (Quan niệm về cái đẹp, sự đánh giá, hướng tới cái đẹp. Để làm tốt điều này, Đoàn trường chỉ đạo các tổ chức cơ sỡ đoàn định hướng đúng đắn về lý tưởng thẩm mỹ vì thực tế một bộ phận của giới trẻ đang lệch lạc về nhận thức. Đoàn trường Tổ chức các chương trình, hội thi tôn vinh cái đẹp, nêu gương người tốt việc tốt.

Thứ ba, xây dựng lớp thanh niên thời đại mới có bản lĩnh

Trong xã hội hiện đại, thanh niên đứng trước rất nhiều cám dỗ dễ dẫn đến sa ngã. Vì thế, cần rèn bản lĩnh dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm, có tính độc lập cao, không dựa dẫm là một trong những thách thức của các tổ chức sơ sở Đoàn. Đây là một nội dung khó thực hiện bởi thực tế tố chất này cần phải rèn luyện qua thời gian và phải rèn luyện bằng những trải nghiệm từ thực tiễn.

Thứ tư, xây dựng lớp thanh niên thời đại mới biết sống văn minh

Đoàn trường tổ chức thông qua chương trình Ngày chủ nhật Xanh do Hội sinh viên khởi xướng, hay các bài dự thi Tìm hiểu ứng xử văn hóa nơi công cộng, Hội thi an toàn giao thông…để sinh viên nâng cao ý thức và rèn nếp sống văn minh cho bản thân.

Thứ năm, xây dựng lớp thanh niên thời đại mới có kỹ năng

Kỹ năng mềm là yếu tố cần thiết trong quá trình hội nhập. Ngoài kiến thức phổ thông và kiến thức nghề nghiệp, mỗi thanh niên trong thời đại mới cần những kỹ năng bổ trợ để thành công trong cuộc sống. Hiện nay, đơn vị chúng tôi đã thực hiện rèn luyện cho thanh niên 7 kỹ năng mềm: kỹ năng tự học tự nghiên cứu, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý bản thân và lòng tự trọng… Chúng tôi đang tiếp tục tổ chức rèn luyện để các khả năng trên thành kỹ năng cho sinh viên. Tiến hành cho sinh viên thực hành trải nghiệm ngay trong tiết học, lớp học, ký túc xá, các buổi sinh hoạt chung…

Thứ sáu, xây dựng lớp thanh niên thời đại mới có tri thức

Tri thức là một trong những yếu tố có tính quyết định đối với thanh niên trong thời đại hiện nay. Thuận lợi là một ngôi trường liên kết với nhiều trường trong nước và ngoài nước: Lào, Thái Lan, Phần Lan… giảng viên và sinh viên có cơ hội tiếp xúc đa dạng các nền văn hóa và giáo dục phát triển. Đây là cơ hội để đoàn viên thanh niên học hỏi, hội nhập và phát triển. Chính vì vậy, Đoàn trường luôn khuyến khích đoàn viên trau dồi ngoại ngữ, lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp cơ bản và là một trong những tiêu chí rèn luyện được đưa vào trong Nghị quyết Đại hội Đoàn. Cán bộ giảng viên là đoàn viên không ngừng học tập nâng cao trình độ (hiện nay có 01 đoàn viên là TS, 10 đoàn viên đang làm tiến sỹ nước ngoài), Đoàn trường khuyến khích giảng viên trẻ giao tiếp bằng tiếng Anh trong những buổi Hội thảo quốc tế, tập huấn các dự án nước ngoài, lấy tiếng Anh làm yếu tố tiên quyết để giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ Thạc sỹ hay nghiên cứu sinh. Bên cạch đó có nhiều giảng viên trẻ tham gia các lớp Tiếng Lào, Thái để phục vụ việc giao lưu văn hóa, hợp tác, hội nhập trong khu vực Hành lang kinh tế Đông Tây. Đối với đoàn viên sinh viên, khuyến khích sinh viên học các tín chỉ ngoại ngữ tại trung tâm của trường, tham gia các lớp tiếng Anh giao tiếp…

Để giúp sinh viên có điều kiện học tốt, Đoàn trường quản lý đoàn viên học thư viện cả buổi tối trong mùa thi và giúp sinh viên hình thành văn hoá học ở giảng đường, thư viện. Đoàn trường phát động các đợt thi đua ”Nói Không với tiêu cực trong thi cử” nhằm xây dựng môi trường học tập toàn diện,  phối hợp tổ chức các kỳ thi học phần  nghiêm túc, chất lượng.

Xây dựng mẫu hình thanh niên thời đại mới của tổ chức Đoàn TNCSHCM là nội dung rất quan trọng trong thời gian tới, hướng tới hình thành một lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, nếp sống văn hóa, phù hợp với truyền thống dân tộc, xứng đáng là lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên” như Đảng ta và Bác Hồ hằng mong muốn. Tuy nhiên trong thời gian tới để các tổ chức cơ sỡ đoàn làm tốt điều này hơn nữa, thiết nghĩ cần đẩy mạnh một số nội dung sau:

1. Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú.

2. Tạo những sân chơi đáp ứng nhu cầu đa dạng và phong phú của thanh niên, từ sân chơi đó, lồng ghép một cách tinh tế nội dung tuyên truyền và giáo dục thanh niên.

3. Tốc độ truyền thông tin trên các kênh truyền thông, internet(website, blog, facebook…) rất nhanh và rất húng thú với giới trẻ, chúng ta nên khai thác thế mạnh để định hướng, giáo dục cho thanh niên.

4. Biểu dương những hình mẫu thanh niên thời đại mới để nhân rộng giá trị và mô hình.

5. Tích cực chống bệnh hình thức là một trong những căn bệnh làm cho tổ chức đoàn tụt hậu.

                                                                           Võ Thị Bích Thủy