Cẩm nang điện tử về Thi và Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
[ Ngày đăng: 08/03/2009 3:37:50 CH, lượt xem: 5102 ]

Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục - Đào tạo) thông báo đến thí sinh và phụ huynh các địa chỉ hữu ích cho kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2009 như sau:

1.Cẩm nang điện tử về Những điều cần biết về thi và tuyển sinh:
http://thi.moet.gov.vn/?page=1.14

2.Quy chế thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng:
http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=36&opt=brpage
và Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ CQ ban hành kèm theo quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT:
http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=935