Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký NV1 vào trường CĐSP Quảng Trị tính đến ngày 17/8/2015
[ Ngày đăng: 17/08/2015 16:54:20, lượt xem: 781 ]

Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký NV1 vào trường CĐSP Quảng Trị tính đến ngày 17/8/2015

 Tổng hợp danh sách thí sinh 

 - Danh sách thí sinh đăng ký

- Danh sách thí sinh đăng ký chuyển hồ sơ

- Thống kê theo ngành

- Danh sách theo dãi điểm

Điểm dự kiến trúng tuyển nguyện vọng 1 tất cả các ngành đến thời điểm hiện tại ngang bằng điểm sàn Hệ cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là: 12 Điểm

Đính kèm: