Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 tính đến ngày 06/9/2013
[ Ngày đăng: 30/08/2013 4:32:42 SA, lượt xem: 2175 ]

Xin vui lòng xem tệp đính kèm

Trường đã kết thúc nhận nguyện vọng 2 và sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3 bắt đầu từ ngày 09/09/2013. (sẽ thông báo cụ thể sau)

Đính kèm: