Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn tuyển dụng viên chức giáo dục, năm 2021
[ Ngày đăng: 10/08/2021 15:02:13, lượt xem: 393 ]

Căn cứ Công văn số 476/SNV-CCVC, ngày 25/6/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Trường CĐSP Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐTD-CĐSP, ngày 19/7/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021;
Căn cứ Báo cáo số 05/BC-HĐTD-BKT, ngày 09/8/2021 của Ban Kiểm tra Phiếu dự tuyển viên chức và Biên bản cuộc họp của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Trường CĐSP Quảng Trị ngày 09/8/2021;
Hội đồng Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Trường CĐSP Quảng Trị thông báo:
Danh sách 16 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển Vòng 2 (xét tuyển theo hình thức phỏng vấn). (Danh sách đỉnh kèm)
Đề cương ôn tập theo từng vị trí việc làm đã được đăng tải trên cống thông tin điện tử của Trường CĐSP Quảng Trị theo địa chỉ: http://www.qtttc.edu.vn, thí sinh tự tải về và ôn tập theo bộ đề cương đã ban hành (tại Thông báo số 04/TB- HĐTD, ngày 27/7/2021).
Thời gian và địa điểm thí sinh tham gia xét tuyển Vòng 2
Thời gian: Vào lúc 7h30, ngày 16/8/2021 (Thứ 2)
Địa điểm: Phòng A205 - Trưòng CĐSP Quảng Trị
(Địa chỉ: Km3 - Quốc lộ 9 - Đông Hà - Quảng Trị)
 

Đính kèm: