Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2019 và thông báo xét tuyển đợt 3 năm 2019
[ Ngày đăng: 23/08/2019 15:53:58, lượt xem: 600 ]

 Thí sinh và phụ huynh xem chi tiết tại tập đính kèm

1. Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2019;.

2. Thông báo xét tuyển đợt 3 năm 2019;

Đính kèm: