Danh sách trúng tuyển NV bổ sung đợt 3 Trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 23/10/2015 13:28:40, lượt xem: 1246 ]

Danh sách trúng tuyển NV bổ sung đợt 3 Trường CĐSP Quảng Trị

 Nhà trường triệu tập Anh/Chị đến tập trung và làm thủ tục nhập học vào:

Thời gian: 8 giờ 00, Ngày26 tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường CĐSP Quảng Trị

Hồ sơ nhập học gồm các loại giấy tờ ghi chi tiết ở giấy báo.

Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học nếu không có lý do chính đáng Anh/Chị không đến nhập học Nhà trường coi như Anh/Chị đã bỏ học. 

Đính kèm: