Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2008
[ Ngày đăng: 19/08/2008 12:00:00 SA, lượt xem: 4961 ]

Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Ký hiệu trường: C32

Tên ngành
ngành
Khối
thi
Chỉ tiêu Điểm
trúng tuyển
NV1
Số thí sinh
trúng tuyển
NV1
Đạt tỷ lệ (%) Ghi chú
1. Sư phạm Địa l í – GDTC 01 C 50 14,0 53 106  
2. Sư phạm Âm nhạc 02 N 25 35,5 30 120  
3. Sư phạm Mỹ thuật 03 H 25 25,0 28 112  
4. Sư phạm Vật lí 05 A 50 10,0 41 82  
5. Sư phạm Tin học 06 A 50 10,0 34 68  
6. Giáo dục Tiểu học 08   50   51 102  
    A   12,0 17    
    C   13,5 20    
    D1   12,0 14    
7. Quản trị văn phòng (ngoài SP) 09 C 75 11,0 0 0  
8. Thư viện – Thông tin (ngoài SP) 10 C 75 11,0 01 01,3  
9. Tin học (ngoài SP) 11 A 50 10,0 01 02  
Tổng     450   239 53,11