Kế hoạch hoạt động tháng 01/2006
[ Ngày đăng: 14/01/2006 2:37:09 CH, lượt xem: 2471 ]

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

 1. Tiếp tục tổ chức thi học phần học kỳ 1 năm học 2005 – 2006. Hoàn thành đánh giá xếp loại học tập, rèn luyện học kỳ I cho HSSV theo đúng quy trình. Tổ chức sơ kết học kỳ I trong HSSV ở các khoa. Thực hiện chương trình học kỳ II.
 2. Kiểm tra việc thực hiện chương trình HKI. Kiểm tra việc tính điểm TBC HKI
 3. Các đơn vị triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch (thi nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ ngành nghề, bồi dưỡng chuyên đề trước khi SV đi thực tập). Giáo viên được phân công chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực tập Sư phạm và thực tập nghiệp vụ Kế toán – Tin học.
 4. Tổ chức hội nghị thực tập sư phạm cấp tỉnh.
 5. Các khoa tự tổ chức đánh giá việc thực hiện giáo trình, chương trình năm thứ I và Năm thứ II và đổi mới PPDH đối với các học phần thông qua tự nhận xét đánh giá của giáo viên giảng dạy bộ môn. Đồng thời rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương ttrình và đổi mới PPDH ở HK II. Sau đó nộp báo cáo cho BGH ( Đ/c Đẳng)
 6. Tổ chức nhận xét, đánh giá thi đua học kỳ I của cán bộ giáo viên trong các đơn vị. Tổ chức sơ kết học kỳ I trong CB-GV.
 7. Tổ chức thi chứng chỉ đào tạo tiếng Lào cho Học viên lớp tiếng Lào.
 8. Tổ chức thi và tổng kết lớp NVSP. Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng chuyên tu Tin học. Tiếp nhận và chuẩn bị tuyển sinh lớp ĐHSP Tin học (liên kết ĐHSP Huế)
 9. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo chứng chỉ Âm nhạc- Mỹ thuật cho giáo viên Mầm non và phân công thực hiện. Xây dựng kế hoạch BDCBQL- GV
 10. Hoàn chỉnh đề án phát triển nhà trường giai đoạn 2005 – 2010, đề án nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. Gửi các ban ngành có liên quan để thẩm định.
 11. Tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng trong HSSV. Sinh hoạt mừng Đảng mừng xuân ở các khoa ( kết hợp sơ kết HK I)
 12. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày HSSV Việt Nam. Thăm và tặng quà các gia dình có công CM, Nhà giáo lão thành, trẻ em Mái ấm tình hồng nhân dịp tết Nguyên đán
 13. GV hoàn thành sửa đề cương NCKH cấp trường và đưa vào thực hiện. GV các khoa, tổ tiếp tục biên soạn tập bài giảng, biên soạn giáo trình môn học và chuẩn bị dạy tốt các học phần học kỳ II.
 14. Báo cáo kết quả xây dựng trang Web của trường trong hội đồng. Triển khai nối mạng nội bộ và đi vào hoạt động.
 15. Chuẩn bị hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động đối ngoại và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại 2006.
 16. Giám sát, đôn đốc các công trình xây dựng, sửa chữa. Nghiệm thu một số hạng mục sửa chữa. Tiếp tục nghiệm thu thiết bị. Lắp đặt một số thiết bị.
 17. Hoàn thành kiểm kê năm 2005.
 18. Giải quyết chế độ chính sách cho CBGV, HSSV. Thanh quyết toán cuối năm tài chính.
 19. Tiếp tục kiểm tra HSSV nội trú, ngoại trú, Kiểm tra vệ sinh môi trường.
 20. Tổ chức phân công trực bảo vệ cơ quan trong dịp tết nguyên đán.

II. Các nội dung cụ thể:

Nội dung công việc

Thời gian

Người, đơn vị thực hiện

Yêu cầu kết quả

Ghi chú

1.Tổ chức thi HP theo kế hoạch

Theo biên chế năm học

PĐT, Khoa, Tổ Thực hiện theo quy chế GV chú ý chấm và lên điểm đúng tiến độ
2.Hoàn chỉnh sửa đề cương NCKH

4/1

Các nhóm xét duyệt đề cương tổ chức góp ý và trả  ĐC cho CBGV Sửa hoàn chỉnh Nộp 1 bản cho PĐT, 1 bản cho Khoa. 1 bản cá nhân thực hiện
3.Các khoa cho HSSV đánh giá xếp loại rèn luyện ( đối với HSSV đã thi xong)

Tuần 1 của tháng 1

Các Khoa Chính xác, công bằng, có tác dụng giáo dục Có nhận xét ở ngoại trú theo quy định
4.Tổ chức hội nghị TTSP và thực tập nghề cấp tỉnh

Tuần 2 của tháng 1

Phòng ĐT   PĐT chuẩn bị ND và tài liệu
5.Tổ chức kỷ niệm ngày HSSV kết hợp biểu dương, trao HB HSSV

5/1-10/1

Đoàn TN, Hội SV Chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức  
6.Tiếp tục kiểm tra thực hiện nền nếp ngoại trú, nội trú. Kiểm tra VS môi trường

9/1 – 14/1

Ban NN công tác ngoại trú, Phòng TCCT- công tác HSSV, P. HCQT Ghi kết quả cụ thể và báo cáo BGH Sau Kiểm tra vệ sinh có KH cho tổng VS trước tết.
7.Nhận xét đánh giá CBGV HK I các đơn vị

9/1 – 14/1

Các đơn vị   Gửi kết quả vè PHCQT để tập hợp
8.Tổ chức thi chứng chỉ Tiếng Lào. Làm việc với CĐSP Savanakhet.

10/1- 12/1

PĐT, BĐN    
9.Đặt in Thông tin khoa học

5/1 – 14/1

Ban biên tập Hoàn thành trước tết  
10.Báo cáo kết quả xây dựng WEBSITE

16/1- 20/1

Tổ công tác  XD WEBSITE    
11.Tổ chức sinh hoạt chính trị trong HSSV

16/1 – 20/1

P.TCCT, ĐTN    
12.Tiếp tục nghiệm thu các thiết bị, Triển khai nối mạng nội bộ

3/1- 15/1

HĐ Nghiệm thu,

Khoa CNTT

Thực hiện theo kế hoạch, theo  đề án  
13.Tổng kết lớp NVSP

16/1 – 20/1

K.BDCBQL-GV, PĐT    
14.Tổ chức thi TN Lớp CT Tin học

16/1 – 20/1

PĐT    
15.Hoàn chỉnh đề án nộp các ngành

16/1 – 20/1

BGH, PĐT    
16.Hoàn thành kiểm kê Tài sản 2005

16/1 – 20/1

Ban Kiểm kê    
17.Họp HĐTĐ

16/1-17/1

HĐTĐ    
18.Các khoa tổ chức sơ kết trong khoa và Mừng Đảng mừng Xuân 

16/1- 20/1

Các đơn vị Gọn nhẹ, thiết thực, có ý nghĩa  
19.Sơ kết học kỳ I, gặp mặt cuối năm mừng Đảng mừng xuân

18/1- 19/1

Toàn thể hội đồng Nhà trường, Công đoàn phối hợp thực hiện Các ĐV nộp BC cho PHC, PHC chuẩn bị nội dung
20.Đi thăm một số nhà giáo lão thành

16/1- 20/1

Công đoàn    
20.Phân công trực tết

16/1- 20/1

P.HC-QT kết hợp tự vệ Từ 28 /12 âm lịch đến 8/1 âm lịch Bảo vệ làm việc bình thường.

Căn cứ kế hoạch trên đây, các khoa, phòng, tổ chủ động lên kế hoạch của đơn vị mình và thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Nếu có gì trở ngại, báo ngay cho BGH biết để điều chỉnh