Kế hoạch hoạt động tháng 09/2005
[ Ngày đăng: 14/01/2006 2:37:09 CH, lượt xem: 2189 ]

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

  1. Công tác tuyển sinh.
  2. Ổn định cơ sở vật chất, phòng học, phòng ở để đón sinh viên nhập học.
  3. Ổn định nề nếp giảng dạy, học tập, sinh hoạt.
  4. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học từ trường đến các phòng, khoa, tổ trực thuộc.
  5. Làm các thủ tục giải tỏa nhà 3 tầng và xây dựng nhà 4 tầng.

II. Các nội dung cụ thể:

Nội dung công việc

Thời gian

Người, đơn vị thực hiện

Yêu cầu kết quả

Ghi chú

Kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2-9

1/9/2005

GH, TC, CĐ, ĐTN, HCQT

Thiết thực, gọn nhẹ

 

Họp hội đồng TS

3,4/9

HĐTS

Xây dựng kết quả xét tuyển các hệ đào tạo

 

Làm các thủ tục Tuyển sinh các hệ đào tạo (Chính quy, Tại chức)

5/9 – 20/9

HĐTS, các khoa và đơn vị liên quan

Theo đúng quy chế và quy định của BGD&ĐT

 

Đưa SV đi nhận học bổng khuyến học tại Quảng Bình

3,4/9

PTC, công tác HSSV

 

 

Chấm thi TN TCMN Hướng Hóa

5/9- 6/9

PĐT, GV Khoa MN

 

 

Tổ chức thi TN TCMN Hải Lăng, Chấm thi TN

7,8/9

9,10/9

PĐT, các GV có liên quan

 

Thi tại Hải Lăng

Chầm thi TN lần 2

5/9 – 7/9

PĐT, Các ĐV liên quan

 

 

Xây dựng biên chế và kế hoạch hoạt động hàng tháng trong năm học

5/9 – 10/9

Phòng ĐT, TC, HCQT

Văn bản nộp BGH

 

Các đơn vị xây dựng kế hoạch năm học

Duyệt kế hoạch ĐV

5/9- 15/9

 

16/9- 18/9

Lãnh đạo Phòng, Khoa, Tổ TT

GH, Trưởng ĐV

Văn bản

Nộp KH về BGH

GV nộp bản dự kiến các tiêu chí thực hiện ĐMPPDH và KDCL

5/9 – 10/9

Toàn thể GV

Tất cả GV tham gia đầy đủ các ý kiến

Nộp về PĐT (Đ/c Lâm)

Họp bàn kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo GV Lào

5/9 – 10/9

GH, ĐT, Các khoa có liên quan

 

 

Họp xét lên lớp, Tốt nghiệp

lần 2

5/9 – 10/9

GH, ĐT, các khoa liên quan

Có các quyết định tương ứng với kết quả của HSSV.

Các khoa báo cáo kết quả thi lại, XL HT, RL đầy đủ của HSSV trước khi họp xét bằng văn bản.

Họp xét học bổng

15/9 – 20/9

GH, ĐT, TC, TV, các khoa liên quan

 

 

Tổ chức đấu thầu giải tỏa nhà học 3 tầng cũ và xây dựng nhà học 4 tầng mới

5/9 –30/9

Hội đồng xét thầu

 

 

Sắp xếp phòng học, khu cư xá, chuẩn bị các điều kiện để đón SV mới nhập học

5/9 – 15/9

PĐT, PHCQT, Các phòng, khoa, tổ có liên quan

Đủ phòng học, bàn ghế cho HSSV trường CĐSPQT và SV ĐH Huế

GH, PĐT, HC kiểm tra các điều kiện vào 9/9 và 15/9

Lên thời khóa biều năm thứ nhất

Trước 15/9

Các khoa, tổ

Nộp BGH, PĐT, các khoa dán tại bảng ở khoa và thông báo GV

 

Đón SV ĐH Huế nhập học

10,11/9

P.HCQT, P.TV

Theo đề nghị và yêu cầu của ĐHH

 

Chuẩn bị các điều kiện cho SV ĐHH học tập Tuần GDcông dân

12/9 – 17/9

Phòng HCQT

 

Học tại Giảng đường

Bổ sung các quy chế, quy định trong quản lý và công tác của nhà trường, các đơn vị phòng, khoa, tổ, giảng viên, cán bộ nhân viên.

10/9- 20/9

GH, PĐT, PTC, P.HC, P.Tài vụ

Thông qua các đơn vị bằng văn bản

 

Đón SV Lào nhập học

15/9

GH, ĐT, HC, TC, TV, Khoa Tự nhiên

 

 

Làm các thủ tục tuyển sinh các khóa ĐT năm 2005 (nhập học, khám sức khỏe…)

16/9- 19/9

HĐTS, P.ĐT

Theo đúng quy chế, nhập học đúng thời gian

 

Tổ chức khai giảng năm học mới

20/9 –25/9

Toàn thể CBGV, HSSV

Các phòng chức năng phối hợp để tổ chức.

Mỗi khoa chuẩn bị một tiết mục VN của HSSV

Sinh hoạt tuần giáo dục công dân cho SV năm thứ nhất

 

Các ĐV liên quan

 

 

Chuẩn bị cho Hội nghị CNVC, ĐH Công đoàn, Các cấp bộ Đoàn, Hội

25/9 –30/9

Phân công theo KH

 

 

Báo cáo kết quả tuyển sinh cho BGD&ĐT, UBND Tỉnh, SGD&ĐT

25/9 –30/9

PĐT

 

 

Căn cứ kế hoạch trên đây, các khoa, phòng, tổ chủ động lên kế hoạch của đơn vị mình và thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Nếu có gì trở ngại, báo ngay cho BGH biết để điều chỉnh