Kế hoạch hoạt động tháng 10/2005
[ Ngày đăng: 14/01/2006 2:37:09 CH, lượt xem: 3140 ]

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

 1. Hoàn chỉnh công tác tuyển sinh. Báo cáo BGD-ĐT.
 2. Ổn định và tăng cường nền nếp giảng dạy, học tập, sinh hoạt.
 3. Hội nghị cán bộ - công chức và Đại hội Công đoàn.
 4. Hội nghị các cấp bộ Đoàn, Hội
 5. Xây dựng kế hoạch cá nhân. Hoàn chỉnh phân phối chương trình chi tiết các HP.
 6. Bổ sung và ban hành các quy chế, quy định về:
  • Quản lý hoạt động nền nếp.
  • Thực hiện và quản lý đổi mới PPDH, ĐM ND chương trình, giáo trình.
  • Sự phối hợp giữa các đơn vị trong nhà trường trong giảng dạy, học tập và công tác.
  • Các Tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo và công tác.
 7. Cá nhân làm đề cương đề tài NCKH và duyệt ở khoa, phòng, tổ.
 8. Các khoa, phòng, tổ triển khai KH của đơn vị.
 9. Kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN.
 10. Làm các thủ tục xây dựng nhà 4 tầng, tiếp tục nâng cấp sửa chữa các hạng mục đã được phê duyệt.
 11. Hoàn thành thanh lý tài sản

II. Các nội dung cụ thể:

Nội dung công việc

Thời gian

Người, đơn vị thực hiện

Yêu cầu kết quả

Ghi chú

Kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2-9

1/9/2005

GH, TC, CĐ, ĐTN, HCQT

Thiết thực, gọn nhẹ

 

Ổn định Lớp, Tổ chức đại hội lớp và chi đoàn, chi hội năm thứ 2 và 3 1/10– 20/10 ĐTN, HSV, các lớp, các GVCN Thiết thực, gọn nhẹ  
Ổn định Lớp, Tổ chức đại hội lớp và chi đoàn, chi hội năm thứ nhất 1/10 –30/10 ĐTN, HSV, các lớp, các GVCN Thiết thực, gọn nhẹ  
Tiếp tục đón SV, HS nhập học đợt 2 và 3, tổ chức khám SK cho HSSV 1/10 –10/10 P.TC, P.ĐT, P.TV, P.HCQT, GVCN    
Chốt danh sách tuyển sinh, Hoàn chỉnh các thủ tục Tuyển sinh các hệ đào tạo (Chính quy, Tại chức), báo cáo danh sách và biên bản xét tuyền với BGD&ĐT 1/10 – 10/10 HĐTS, các khoa và đơn vị liên quan Theo đúng quy chế và quy định của BGD&ĐT  
SV Mầm non đi thực tập 26/9 -30/10 P.ĐT, K.MN    
SV lớp NVSP đi thực tập   PĐT, K.BDCBQL, K.CNTT    
Triển khai hoạt động của ban nề nếp 4/10 –9/10 Đ/c Đẳng, Ban nền nếp Phân công công việc rõ ràng, có lịch trực cụ thể hàng ngày. Có quy định HĐ  
Làm thủ tục cho SV mua sách và mượn sách   Thư viện, CBlớp Thực hiện đúng quy định đ/v các đối tượng  
Làm các Báo cáo HN CBGV và ĐH Công đoàn 4/10 –9/10 BGH, BTV công đoàn    
Lấy ý kiến Cán bộ cốt cán các đơn vị tham gia BC 11/10 –14/10 Cán bộ các khoa tham gia   Nộp lại văn bản cho Đ/c Vĩnh, đ/c Quốc
Duyệt kế hoạch 15/10- 18/10 BGH, TVCĐ    
Thống nhất các tiêu chí thực hiện ĐM PPDH, Tiêu chí KĐCL 4/10 –15/10 BGH, PĐT   Khoa, tổ nhắc GV nào chưa nộp cần nộp gấp cho PĐT
Xây dựng các quy định về phối hợp các phòng, khoa, tổ chuyên môn trong quản lý giảng dạy, học tập, công tác 4/10 – 15/10 BGH chỉ đạo, PĐT xây dựng và lấy ý kiến các đơn vị   Hoàn thanh trước hội nghị CBGV
Tổ chức thao giảng 4/10 –10/10 Ban nữ công   HĐCM kết hợp để đánh giá đối với những GV đăng ký GVG, CSTĐ
Triển khai các hoạt động về TT, ATGT   PTC, ĐTN phối hợp    
Tổ chức sinh hoạt giao lưu, kỷ niệm 20/10 18/10 –19/10 BCH công đoàn, Ban nữ công Gọn nhẹ, thiết thực Mời nữ công an Tỉnh
Bổ sung thông tin trên trang WEB 10/10 –20/10 Khoa CNTT Các ĐV bổ sung thông tin  
Kiểm tra, nắm tình hình học tập của SV Lào 15/10 PĐT, K.TN Nắm được  tình hình nghe, ghi, học bài, làm bài của SV  
Duyệt đề cương NCKH ở ĐV 22/10 –30/10 Các đơn vị chủ động thực hiện    
Làm thủ tục hợp đồng giảng dạy các học phần 10/10 -20/10 PĐT, các khoa.    
Các khoa tổ chức các hoạt động CMNV theo kế hoạch của đơn vị   Khoa chủ động BC KH và thực hiện    
Tiến hành thủ tục xây dựng nhà học mới, Thực hiện sủa chữa, mua sắm theo kế hoạch   BGH, PTV, PHCQT    
Thanh toán thừa giờ cho GV 10/10 –20/10 PĐT, PTV    
Nắm tình hình nội trú, ngoại trú HSSV. Làm công tác tạm trú tạm vắng cho HSSV   PTCCT- công tác HSSV, PHCQT, GVCN   Có kết quả cụ thể theo  từng lớp bằng danh sách
Thực hiện các thủ tục cho SV Lào ở tại VN