Kế hoạch hoạt động tháng 11/2005
[ Ngày đăng: 14/01/2006 2:37:09 CH, lượt xem: 2674 ]

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

 1. Bổ sung, điều chỉnh, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị CNVC và Đại hội công đoàn. Tổ chức đăng ký thi đua năm học.
 2. Thông qua đề án phát triển nhà trường giai đoạn 2005 – 2010, đề án nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD.
 3. Tổng kết công tác tuyển sinh.
 4. Phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
 5. Tăng cường nền nếp giảng dạy, học tập, sinh hoạt. Kiểm tra hồ sơ CM 2 đơn vị
 6. Hoàn thành Đại hội các cấp bộ Đoàn, Hội
 7. Các đơn vị triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, thực hiện các quy định và quy chế chuyên môn, tăng cường thao giảng, thực hành, đổi mới PPDH.
 8. Xét duyệt đề cương NCKH cấp trường. GV các khoa, tổ đăng ký xây dựng bộ đề thi theo bộ môn, biên soạn tập bài giảng, biên soạn giáo trình môn học.
 9. Các đơn vị được phân công làm đề án mở ngành đào tạo.
 10. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 11. Giám sát, đôn đốc các công trình xây dựng, sửa chữa. Triển khai mua sắm các thiết bị.
 12. Gặp mặt đối thoại HSSV. Tổ chức hội nghị ANTT. Tổ chức sinh hoạt HSSV ngoại trú.
 13. Các chi bộ đại hội.

II. Các nội dung cụ thể:

Nội dung công việc

Thời gian

Người, đơn vị thực hiện

Yêu cầu kết quả

Ghi chú

Triển khai thực hiện nghị quyết HN CNVC

Tuần 31/10 đến 5/11

BGH, Lãnh đạo các phòng, khoa, tổ trực thuộc.

Đã bổ sung, điều chỉnh sau HN, các đơn vị triển khai đầy đủ.

 
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội SV phát động thi đua chào mừng 20/11

Thứ 3, 1/11

BCH CĐ, BCH Đoàn, HỘI SV, Phòng TCCT

Các ĐV khoa, phòng, các lớp, các GV chủ nhiệm đều nắm được nội dung và hưởng ứng tham gia.

 
Gặp mặt đối thoại HSSV. Tổ chức cho HSSV ký cam kết không tiêm chích, nghiện hút ma túy và các tệ nạn xã hội.

Trước 10/11

Phòng TCCT- công tác HSSV

Bản cam kết có chữ ký đầy đủ và được lưu giữ theo hồ sơ HSSV.

 
Tổng kết công tác Tuyển sinh

4/11

Hội đồng tuyển sinh

Thống kê kết quả, đánh giá.

 
Sinh hoạt HSSV ngoại trú

6/11-11/11

Phòng TCCT- công tác HSSV

Có màng lưới quản lý HSSV ngoại trú

 
Hội nghị ANTT

6/11-11/11

P.TCT- công tác HSSV, P.HCQT

Có văn bản thỏa thuận quản lý và bảo đảm ANTT

 
Họp giáo viên chủ nhiệm

6/11-11/11

BGH, PĐT

 

GVCN nắm được tình hình HSSV ở nội trú, ngoại trú, có các chương trình hoạt động giáo dục HSSV.

 
Nắm tình hình nội trú, ngoại trú HSSV. Làm công tác tạm trú tạm vắng cho HSSV; tổ chức quản lý HSSV ngoại trú.

 

PTCCT- công tác HSSV, PHCQT, GVCN

Có kết quả cụ thể theo  từng lớp bằng danh sách

Tiếp công việc của tháng 10
Thao giảng, dự giờ, đánh giá giờ dạy

6/11-12

Khoa, tổ, HĐCM

Có nhận xét góp ý và đánh giá theo đơn vị

 
Hoàn thành Xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học cấp khoa, tổ

1/11-10/11

Khoa, tổ, phòng

Có biên bản góp ý

 
Các đơn vị cho GV đăng ký làm bộ đề thi, biên soạn tập bài giảng, biên soạn giáo trình, nộp đăng ký cho HĐKH&ĐT (qua PĐT)

1/11-10/11

Khoa, tổ, phòng

Đơn vị tập hợp danh sách đăng ký, có xác nhận của đơn vị

 
Hoàn thành Xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học cấp trường

11/11-15/11

HĐKH

Có biên bản góp ý cho các đề cương, sau đó đưa về bổ sung

Từ 25 đến 30/11 nộp lại bản đã sửa cho HĐKH và Đ.vị
Các đơn vị xây dựng đề án mở ngành đào tạo theo phân công

1/11-15/11

Đơn vị khoa, PĐT

 

 
Xét duyệt các đề án mở ngành đào tạo

16/11-23/11

Thường trực HĐKH&ĐT

Theo mẫu quy định

 
Thông qua đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD”, Đề án “Quy hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2005-2010 và tầm nhìn đến 2015-2020”

10/11-20/11

 

HĐKH&ĐT

 

Nộp Sở kế hoạch đầu tư trước 15/11
Trình UBND Tỉnh, SGD và đi BGD&ĐT xin mở ngành đào t ạo

23/11-30/11

BGH, PĐT

Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 
Các khoa tổ tự kiểm tra hồ sơ chuyên môn để chuẩn bị cho việc kiểm tra hồ sơ CM của Hội đồng chuyên môn.

25/11-30/11

HĐCM, Khoa, Tổ

Có kết quả cụ thể bằng văn bản

 
Thực hiện các thủ tục cho SV Lào ở tại VN

Tháng 11/05

Ban đối ngoại, TC, HC

 

 

Căn cứ kế hoạch trên đây, các khoa, phòng, tổ chủ động lên kế hoạch của đơn vị mình và thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Nếu có gì trở ngại, báo ngay cho BGH biết để điều chỉnh