Kết quả tuyển sinh du học Thái Lan năm học 2010-2011
[ Ngày đăng: 12/09/2010 12:43:44 CH, lượt xem: 4484 ]

Ngày 11 tháng 9 năm 2010, hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị đã kí quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển du học tại các trường đại học Thái Lan năm học 2010-2011.

Chi tiết trong tập tin đính kèm.