Thông báo gia hạn tuyển sinh Cao đẳng chính quy (Nguyện vong 2)
[ Ngày đăng: 25/08/2014 9:18:02 SA, lượt xem: 1204 ]

Căn cứ vào thực tế việc chuyển Giấy chứng nhận kết quả thi của các trường Đại học và Cao đẳng, Trường CĐSP Quảng Trị gia hạn thời hạn nộp hồ sơ nguyện vọng 2 đến hết ngày 05/09/2014.

Chi tiết xin vui lòng xem tệp đính kèm.

Đính kèm: