Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy nguyện vọng 2 năm 2014
[ Ngày đăng: 14/08/2014 1:21:59 SA, lượt xem: 861 ]

Căn cứ Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2014 và kết quả thi tuyển sinh của các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường CĐSP Quảng Trị. Nhà trường thông báo về tuyển sinh nguyện vọng 2 vào các ngành học của Trường như sau:

Chi tiết xin vui lòng xem tệp đính kèm

Đính kèm: