Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông Cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non và Tiểu học
[ Ngày đăng: 02/03/2009 3:23:19 CH, lượt xem: 4132 ]

Trường Cao đẳng Sư phạm thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông Cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non và Tiểu học khoá 2009 - 2011 như sau:

  • Đối tượng tuyển sinh:

Học viên tốt nghiệp Trung cấp sư ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non đã qua giảng dạy ít nhất 1 năm hoặc mới tốt nghiệp năm 2008 đạt loại Khá trở lên.

  • Thời gian tuyển sinh:
    1. Nhận hồ sơ : Từ 20/02 đến 15/3/2009 (hồ sơ có bán tại Phòng Đào tạo - Trường CĐSP QT;
    2. Ôn tập: 20/3 đến 30/3/2009;
    3. Thời gian thi tuyển: 04/2009

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo trường CĐSP Quảng Trị

Điện thoại liên lạc: 053.3584741; 053.3580406