Thử nghiệm Trung tâm Học tập Trực tuyến
[ Ngày đăng: 14/08/2006 12:26:20 SA, lượt xem: 4785 ]

Nhằm tạo môi trường cho mọi người có thể học tập mọi nơi, mọi lúc; nhằm giúp học sinh, sinh viên rèn luyện kĩ năng và ý thức tự học, Trung tâm Học tập Trực tuyến được người quản trị hệ thống đưa vào thử nghiệm.

Trong thời gian thử nghiệm, một số học phần do chính người quản trị giảng dạy sẽ được đưa vào hệ thống. Một số thông tin khác sẽ được đưa thêm, làm tài liệu tham khảo cho mọi người.

Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được sự tham gia tích cực và ý kiến đóng góp cho Trung tâm, để có thể hoàn thiện các chức năng, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của cộng đồng.