Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức thi các môn năng khiếu đợt 2.
[ Ngày đăng: 18/07/2018 12:27:22, lượt xem: 467 ]

 Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức thi các môn năng khiếu đợt 2.

Nhận hồ sơ: đến hết ngày 27/7/2018
Thi đợt 2: 7 giờ 00, 28/7/2018

Đính kèm: