ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2015 - 2020
[ Ngày đăng: 07/03/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 4006 ]

DIỄN RA TỪ NGÀY 28 ĐẾN 29 THÁNG 5 NĂM 2015

 ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

DIỄN RA TỪ NGÀY 28 ĐẾN 29 THÁNG 5 NĂM 2015