Lịch công tác tuần 08/2010
[ Ngày đăng: 21/02/2010 5:00:00 CH, lượt xem: 2841 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 22/02/2010
 • 14.00: Trực báo CBQL
 • 16.00: Họp Đảng ủy
Thứ Ba 23/02/2010
 • 07.15: Họp thường vụ đảng ủy.
  Tại A203
 • 08.30: Phát động trồng cây xuân Canh Dần
  Tại sân trường
  TP. CBQL và nhân viên hành chính có liên quan
Thứ Tư 24/02/2010
 • 14.00: Họp HĐKKTS năm 2009
  Tại A203
  TP. Lãnh đạo Hội đồng và trưởng và thư ký các tiểu ban
Thứ Năm 25/02/2010
 • 13.30: Đại hội chi bộ tổng hợp I
  Tại A501
Thứ Sáu 26/02/2010
 • Lãnh đạo nhà trường thăm các đơn vị Y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2
 • 13.30: Đại hội chi bộ tổng hợp II
  Tại A501
Thứ Bảy 27/02/2010
 • 07.00: Đại hội chi bộ TC-HC
  Tại A501
 • 13.30: Đại hội chi bộ tổng hợp III
  Tại A 501
Chủ nhật 28/02/2010