Lịch công tác tuần 10/2010
[ Ngày đăng: 07/03/2010 5:00:00 CH, lượt xem: 2796 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 08/3/2010
 • 14.00: Trực báo CBQL
 • 19.00: Giao lưu “ Sinh viên với sức khỏe sinh sản với tình yêu”,
  Tại nhà đa chức năng.
  TP. Khách mời, toàn thể CBGV, HSSV
Thứ Ba 09/3/2010
 • 14.00: Họp Đảng ủy,
  Tại A 203
Thứ Tư 10/3/2010
 • Đoàn kiểm tra TTSPTHCS tại Vĩnh Linh xuất phát tại trường lúc 7h.
Thứ Năm 11/3/2010
 • 14.00: Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2010,
  Tại A 203
  TP. Theo quyết định
Thứ Sáu 12/3/2010
 • 07.30: Kiểm tra CSVC và các điều kiện chuẩn bị Đại hội Đảng bộ
 • 20.00: Duyệt chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ,
  Tại giảng đường
Thứ Bảy 13/3/2010
 • 14.00: Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI.
  Tại Giảng đường
  TP. Toàn thể đảng viên
Chủ nhật 14/3/2010
 • 07.00: Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI.
  Tại Giảng đường
  TP. Khách mời, Toàn thể đảng viên
 • 13.30: Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI.
  Tại Giảng đường
  TP. Khách mời, Toàn thể đảng viên