Lịch công tác tuần 32/2010
[ Ngày đăng: 09/08/2010 5:00:00 CH, lượt xem: 3175 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 09/8/2010
 • 07.30: Họp HĐCM,HĐKH để xét duyệt tập bài giảng của GV,
  tại A203
 • Đ/c Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng dự Đại hội Đảng bộ thành phố
 • Các tiểu ban góp ý bài giảng của giảng viên
 •  
Thứ Ba 10/8/2010
Thứ Tư 11/8/2010
 •  
Thứ Năm 12/8/2010
 •  BQL KTX  phân công trực, bố trí ở cho SV năm 2,3
 • 14.00: Các tiểu ban họp phiên 2 thông qua kết quả góp ý tập bài giảng
Thứ Sáu 13/8/2010
 • 07.30: Họp HĐCM,HĐKH phiên 2 thông qua kết quả góp ý bài giảng của các tiểu ban,
  tại A203
 • 07.30: HSSV lao động VSMT theo kế hoạch, GVCN nắm sĩ số lớp.
 • 14.00: Họp cơ quan, tại giảng đường
Thứ Bảy 14/8/2010
 • 07.30: HSSV tập trung nghe phổ biến nội dung đầu năm học, tại nhà đa chức năng.
 • 07.30: Họp Hội đồng tuyển sinh,
  tại A203
 • HSSV chép thời khóa biểu, nhận phòng học và sinh hoạt lớp.
Chủ nhật 15/8/2010