Lịch công tác tuần 14/2010
[ Ngày đăng: 05/04/2010 3:00:00 CH, lượt xem: 2952 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 05/4/2010
 • 14.00: Họp Ban xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ (theo quyết định),
  tại A 203
 • 15.30: Khai giảng lớp tiếng Thái,
  tại K105
 •  
Thứ Ba 06/4/2010
 • 08.00: Đón đoàn Thái lan,
  tại giảng đường
 • 09.30: Họp HĐKK tài sản,
  Tại A 203
  TP. Thường trực HĐKKTS, trưởng và thư ký các nhóm
 • 14.00: Họp cơ quan
 • 15.00: Họp HĐ xét tặng danh hiệu NGƯT (theo quyết định),
  tại giảng đường
 • 15.30: Họp cán bộ cốt cán, BCH công đoàn, BCH Đoàn TN,
  tại giảng đường
 • 19.00: Tổng duyệt chương trình “Hội thi tìm hiểu PL-GĐ”
  tại nhà Đa chức năng
  TP. Mời Đảng ủy, BGH, BCH công đoàn, toàn thể nữ CBGV
Thứ Tư 0007/4/2010
 • 07.30: Họp Ban chỉ đạo thực hiện đào tạo theo HTTC,
  tại A 203.
  TP. Ban chỉ đạo (theo quyết định cũ).
 •  14.00: Hội nghị quán triệt các Chỉ thị của TTg, NQ 05....,
  tại giảng đường.
  TP. Toàn thể CBGV, CNV (các đ/c dạy xong về dự Hội nghị)
Thứ Năm 00808/4/2010
 • 14.00: Họp HĐ xét tặng danh hiệu NGƯT (theo quyết định),
  tại A 203
 • 15.00: Họp Ban xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ (theo quyết định),
  tại A 203
 • 19.00: Họp chi đoàn GV-GV
Thứ Sáu 09/4/2010
Thứ Bảy 11010/4/2010
 • 13.00: Thi học phần Đại học từ xa (theo kế hoạch)
Chủ nhật 11/4/2010