Lịch công tác tuần 11/2010
[ Ngày đăng: 14/03/2010 5:00:00 CH, lượt xem: 2671 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 15/3/2010
 • Triển khai kế hoạch "tổ chức tuần lễ quốc gia về VSLĐ-PCCN"
 • Các đơn vị gửi Góp ý chi tiêu nội bộ về phòng Tài vụ.
 •  
Thứ Ba 16/3/2010
 • 15.00: Họp Hội đồng thi đua nhà trường
  Tại A 203
Thứ Tư 17/3/2010
 •  
 • 14.00: Họp BCH Đảng bộ, tại A 203
Thứ Năm 18/3/2010
 • 14.00: Họp xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
  Tại A 203
  TP. Theo quyết định
Thứ Sáu 19/3/2010
 • 08.00: Lễ công nhận tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho SV lớp CĐSP KTNN-KTCNN-KTGĐ
  Tại Giảng đường
 • 09.00: Họp xét kết quả học tập –rèn luyện cho HSSV K14
  Tại A 203
  TP. BGH, Phòng TCCT- CTSV, HCQT,TV, Đoàn TN, Hội SV, LĐ các khoa có HSSV
Thứ Bảy 20/3/2010
Chủ nhật 21/3/2010
 •