Lịch công tác tuần 11/2009
[ Ngày đăng: 09/03/2009 12:00:00 SA, lượt xem: 2619 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 09/03/2009
 • Tiết 3 dự giờ dạy theo tinh thần học chế tín chỉ của đ/c Kiếm.
  Tại phòng E202.
  TP: BCĐ, các thầy cô giáo đăng ký dạy theo HCTC, thầy cô giáo không có giờ dạy.
 • 14.00: Trực báo CBQL
Thứ Ba 10/03/2009
 • Hạn cuối các đơn vị nộp bài hội thảo ( Đ/c Đẳng, Đ/c Luyến)
 • 14.00: Họp Đảng uỷ.
  Tại P A 203
Thứ Tư 11/03/2009
 • 07.30: Họp T vụ đảng uỷ và Ban giám hiệu. Tại P A 203
 • 09.30: Làm việc với Công an phường 3.
  Tại P A203
  TP: Ban giám hiệu, Trưởng phòng TCCT-CTSV
 • 10.00: Họp xét học bổng của CHLB Đức tài trợ.
  Tại P A203
  TP: BGH, Phòng TCCT-CTSV, Trưởng các khoa có SV, BT Đoàn trường.
 • 14.00: Họp Tiểu ban nội dung Hội thảo khoa học.
  Tại P A203
Thứ Năm 12/03/2009
 • Các nhóm của Tiểu ban nội dung họp. Địa điểm các nhóm tự quyết định
 • 16.00: Đón đoàn trường Đại học Sakon Nakhon
  Tại Giảng đường
Thứ Sáu 13/03/2009
Thứ Bảy 14/03/2009
 • 14.00: Họp Tiểu ban nội dung hội thảo khoa học.
  Tại P A203
Chủ nhật 15/03/2009