Lịch công tác tuần 15/2009
[ Ngày đăng: 07/04/2009 12:00:00 SA, lượt xem: 2659 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 06/04/2009
Thứ Ba 07/04/2009
  • 14.00: Trực báo CBQL
Thứ Tư 08/04/2009
Thứ Năm 09/04/2009
  • 17.30: Lớp BD tiếng Anh học và kiểm tra (từ 9-11/4).
  • Tại phòng K104
Thứ Sáu 10/04/2009
Thứ Bảy 11/04/2009
Chủ nhật 12/04/2009