Lịch công tác tuần 17/2009
[ Ngày đăng: 19/04/2009 5:00:00 CH, lượt xem: 4294 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 20/04/2009
 • 14.00: Trực báo CBQL
 • Kiểm tra mốc giới đất trường. TP. Theo Quyết định
Thứ Ba 21/04/2009
 • 15.00: Họp phòng HCQT.
  Tại phòng A 203
  TP. Mời đại diện BGH, phòng TCCT- CTSV, toàn thể CBNV phòng
Thứ Tư 22/04/2009
 • 07.30: Kiểm tra công tác HSSV.
  Tại phòng A 203.
  TP. Đại diện BGH, phòng TCCT – CTSV, HCQT, Tài vụ, Đào tạo
Thứ Năm 23/04/2009
 • 07.30: Thông qua tổng hợp góp ý chi tiêu nội bộ.
  Tại phòng A203
  TP. BGH, đại diện phòng TCCT, HCQT,TV, ĐT
 • 14.00: Họp cơ quan.
  Tại Giảng đường
  (trừ các đ/c có giờ dạy)
Thứ Sáu 24/04/2009
 • Các Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển nhà trường nộp bản góp ý đã sửa chữa cho BCĐ (đ/c Xuân)
 • 13.30: Khoa CNTT tổ chức Hội thi “ Tuổi trẻ với CNTT lần thứ 7”.
  Tại Giảng đường
Thứ Bảy 25/04/2009
 • 07.30: Họp chuẩn bị các điều kiện. Thi tuyển sinh CĐ tại chức Tiểu học, Mầm non.
  Tại phòng A 203.
  TP. Theo Quyết định
 • 13.00: Thi học phần các lớp Đào tạo từ xa. (theo k/hoạch)
 • 13.00: Thi tuyển sinh CĐ tại chức Tiểu học, Mầm non
Chủ nhật 26/04/2009
 • 07.00: Thi học phần các lớp Đào tạo từ xa. (theo k/hoạch)
 • 07.00: Thi tuyển sinh CĐ tại chức Tiểu học, Mầm non (theo kế hoạch)
   
 • 13.00: Thi tuyển sinh CĐ tại chức Tiểu học, Mầm non (theo kế hoạch)