Lịch công tác tuần 19/2009
[ Ngày đăng: 04/05/2009 5:00:00 CH, lượt xem: 2468 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 04/05/2009

 •  
 • 14.00: Trực báo CBQL.
  Tại A203
 • 16.00: Họp Hội đồng nâng lương năm 2009
  TP. BGH, CT công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị; TCCT, Tài vụ, Đào tạo, HCQT, TTPC, QLNGKH,
  Tự nhiên, Mầm non, CNTT, Thư viện, CT-TD-QP
Thứ Ba 05/05/2009
 • 07.30: Họp tổng hợp quy chế chi tiêu nội bộ.
  Tại A 203
  TP. BGH, phòng HCQT, T vụ, TCCT, Đtạo
 • 14.00: Họp tổng hợp quy chế chi tiêu nội bộ.
  Tại A 203
  TP. BGH, phòng HCQT, T vụ, TCCT, Đ tạo
Thứ Tư 06/05/2009
 • 14.00: Họp BGK cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
  Tại A 202
  TP. Theo kế hoạch
 • 14.00: Làm việc với Thanh tra Sở xây dựng.
  Tại A 203.
  TP. Theo kế hoạch
Thứ Năm 07/05/2009
 • 07.00: Khoa Tiểu học tổ chức Hội thi NVSP ngữ văn.
  Tại G đường
 • 07.30: Họp thông qua đề án chiến lược phát triển nhà trường.
  Tại A 203
  TP. BGH, Trưởng, Thư ký các tiểu ban
 • Hạn cuối cùng các CĐBP nộp bài dự thi tìm hiểu CĐ Việt Nam (nộp cho đ/c Bút)
Thứ Sáu 08/05/2009
 • 14.00: Làm việc với Thanh tra Sở xây dựng.
  Tại A 203
Thứ Bảy 09/05/2009
 • 14.00: Học nghị quyết IX. . Tại G đường
  TP. Toàn thể CNGV,CNV ( trừ các đ/c có giờ dạy)
Chủ nhật 10/05/2009