Lịch công tác tuần 20/2009
[ Ngày đăng: 10/05/2009 5:00:00 CH, lượt xem: 2410 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 11/05/2009
 • 08.00: Họp xét kết quả tuyển sinh không chính quy.
  Tại A 203
 • 08.30: HSSV đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại NTLS đường 9 (theo kế hoạch)
Thứ Ba 12/05/2009
Thứ Tư 13/05/2009
Thứ Năm 14/05/2009
 • 07.30: Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2009.
  Tại A 203
  TP. Theo Quyết định
 • 14.00: Họp Đảng uỷ.
  Tại A 203
 • 16.00: Họp BCĐ phòng chống tham nhũng
  TP. Theo quyết định
Thứ Sáu 15/05/2009
 • 14.00: Họp thông qua đề án phát triển nhà trường.
  Tại A203
  TP. BGH, trưởng và thư ký các tiểu ban
Thứ Bảy 16/05/2009
Chủ nhật 17/05/2009