Lịch công tác tuần 27/2009
[ Ngày đăng: 28/06/2009 5:00:00 CH, lượt xem: 3215 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 29/06/2009
Thứ Ba 30/06/2009
 • 07.30: Họp xét đề tài NCKH cấp trường.
  Tại A 203
  TP. Hội đồng NCKH cấp trường
 • 14.00: Làm việc với Công an tỉnh (PA 25).
  Tại A 203
  TP. Ban Giám hiệu, phòng PA 25
Thứ Tư 01/07/2009
 • 14.00: Họp thông qua đề tài NCKH. Tại A203
  TP. Hội đồng NCKH cấp trường
Thứ Năm 02/07/2009
 • 14.00:Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.
  Tại Giảng đường.
  TP. Toàn thể CBGV, CNV
Thứ Sáu 03/07/2009
 • Các khoa hoàn thành điểm và xếp loại văn hoá cho SV năm thứ nhất
 • 14.00: Họp Hội đồng thi đua cấp trường.
  Tại A 203
  TP. Hội đồng thi đua cấp trường
Thứ Bảy 04/07/2009
 • 14.00: Họp toàn thể cơ quan
  Tại Giảng đường
Chủ nhật 05/07/2009