Lịch công tác tuần 42/2009
[ Ngày đăng: 11/10/2009 5:00:00 CH, lượt xem: 3050 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 12/10/2009
 • Từ 12/10-17/10 kiếm tra giáo án, bài giảng các học phần (sẽ có lịch cụ thể sau)
 • 19.00: LCH Tự nhiên và LCH Tiểu học - Xã hội tổ chức giao lưu “tiếp sức đến trường”.
  Tại nhà Đa chức năng
Thứ Ba 13/10/2009
 • 09.30: Khoa Tiểu học Tổng kết năm học 2008-2009.
  Tại Giảng đường
Thứ Tư 14/10/2009
 • 13.30: Hội nghị GVCN.
  Tại Giảng đường
Thứ Năm 15/10/2009
 • 07.00: HSSV năm thứ nhất học tuần sinh hoạt công dân
  (kể cả sinh viên đã học)
  Tại nhà Đa chức năng (Từ 15-17/10)
 • 14.00: Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh làm việc với nhà trường.
  Tại A 203.
  TP. Ban giám hiệu, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội SV.
Thứ Sáu 16/10/2009
Thứ Bảy 17/10/2009

 •  
Chủ nhật 18/10/2009