Lịch công tác tuần 49/2009
[ Ngày đăng: 29/11/2009 5:00:00 CH, lượt xem: 2715 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 30/11/2009
 • Tập huấn bồi dưỡng CBQL
 • 16.00: Hội ý BCĐ, BGK Hội thi NVSP cấp trường.
  Tại A 203
  TP. Theo Quyết định
Thứ Ba 01/12/2009
 • 07.30: Hội ý BQL, BGS xây dựng nhà thư viện
  Tại A203
 • 15.00: Tập huấn nghiệp vụ cán bộ coi thi cho giảng viên mới tuyển dụng năm 2009.
  Tại A203
 • 16.00: Gặp mặt CB-GV mới tuyển dụng năm 2009.
  Tại A 203
  TP. BGH, trưởng các phòng; Tổ chức, Đào tạo, Tài vụ, trưởng các đơn vị CNTT, Nhạc họa, Xã hội, NCKH&ĐN, Tổ CT-TD-QP, TTHTHT-TV, TTNCVHTV sông Mê kông, các đ/c GV hướng dẫn thử việc của khoa CNTT, Nhạc họa, Xã hội, Tổ CT-TD-QP.
Thứ Tư 02/12/2009
 • 13.30: Hội thi NVSP cấp trường
  Tại Nhà đa chức năng
  Tp. BTC,BGK, GV, sinh viên K12, K13
Thứ Năm 03/12/2009
 • 14.00: Góp ý Quy chế tổ chức và hoạt động trường Cao đẳng.
  Tại A203.
  Tp. BGH, Trưởng các phòng chức năng.
Thứ Sáu 04/12/2009
 • 15.00: Tổng kết TTSP của SVĐHSP Huế. Tại A203
  TP. BCĐ, sinh viên TTSP
Thứ Bảy 05/12/2009

 •  
Chủ nhật 06/12/2009