Lịch công tác tuần 6/2009
[ Ngày đăng: 02/02/2009 4:01:08 CH, lượt xem: 2748 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 02/02/2009
 • 14.00: Trực báo cán bộ quản lí
Thứ Ba 03/02/2009
Thứ Tư 04/02/2009
 • 14.00: Khoa Nhạc - Hoạ sơ kết học kỳ 1.
  Tại Giảng đường
Thứ Năm 05/02/2009
 • 15.00: Lễ xuất phát TTSP
  Tại Đa chức năng
  TP: Ban chỉ đạo, sinh viên đi thực tập sư phạm cuối khoá và giữa khoá
Thứ Sáu 06/02/2009
 • 14.00: Họp tiểu ban 1 xây dựng đề án phát triển nhà trường
  Tại A203
Thứ Bảy 07/02/2009
Chủ nhật 08/02/2009