Lịch công tác tuần 9/2009
[ Ngày đăng: 23/02/2009 12:00:00 SA, lượt xem: 2688 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 23/02/2009
 • 8.00: Liên hệ TTNN (CĐVNH)
 • 14.00: Trực báo cán bộ quản lí;
  ND: Thông qua tiêu chuẩn giờ dạy của GV, làm công tác bổ nhiệm lại 1 số CBQL, phổ biến kế hoạch hội thảo.
Thứ Ba 24/02/2009
 • 7.30: Họp Đảng uỷ.
  Tại Phòng A203
 • 12.30: Thăm và dự giờ TTSP tại TX Quảng Trị;
  TP: BCĐ, Lãnh đạo và giảng viên khoa Tiểu học
 • 14.00: Kiểm tra công tác QL, sử dụng CSVC, TBDH của các Khoa.
  TP: Theo Quyết định.
Thứ Tư 25/02/2009
Thứ Năm 26/02/2009
 • 7.30: Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng.
  TP: Thường vụ Đảng uỷ, BGH, Trưởng, Phó các phòng, khoa, tổ TT, đại diện các tổ chức; Đại diện T. vụ Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ
Thứ Sáu 27/02/2009
 • 7.30. Thăm các đơn vị Y tế
Thứ Bảy 28/02/2009
Chủ nhật 29/02/2009