Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

CĐSPQT

Thông tin

GIỚI THIỆU

TS. LÊ THỊ HƯƠNG
HIỆU TRƯỞNG

SỨ MẠNG CỦA
TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

“Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - văn hoá - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực và quốc gia; giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một trường đại học cộng đồng”


ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Đảng Bộ
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
Công Đoàn
Hội khuyến học
Hội chữ thập đỏ

CÁC PHÒNG BAN

Phòng TC - CT- Công tác SV
Phòng Đào tạo
Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng TT pháp chế - ĐBCL
Phòng KHCN - HTQT
Phòng Kế hoạch - Tài chính

KHOA, BỘ MÔN

Khoa Giáo dục Tiểu học
Khoa Giáo dục mầm non
Khoa Xã Hội
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật
Khoa Khoa học Tự nhiên - Xã hội
Tổ Tâm lý - Anh văn
Tổ Chính trị - TC - QPAN
Trường Phổ thông liên cấp

TRUNG TÂM

Trung tâm CNTT - Truyền thông
Trung tâm Bồi dưỡng - Liên kết Đào tạo
Trung tâm Hỗ trợ Học tập - Thư viện
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học