A A+
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM KÊ TÀI SẢN 2021(Kèm mẫu Biên bản Kiểm kê tài sản cố định )
[ Ngày đăng: 25/01/2021 16:18:07, lượt xem: 510 ]

 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 106
Tổng lượt truy cập: 7392391
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }