A A+
KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI!
[ Ngày đăng: 05/07/2019 15:18:15, lượt xem: 700 ]

 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 62
Tổng lượt truy cập: 7130060
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }