A A+
Danh mục ngành sư phạm được phép đào tạo
[ Ngày đăng: 20/06/2022 08:26:09, lượt xem: 447 ]

 

Tên ngành

Mã ngành

Số văn bản mở ngành

Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành

Số văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)

Ngày tháng năm ban hành văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)

Trường tự chủ ban hành hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép

Năm bắt đầu đào tạo

51140201

Giáo dục Mầm non

578/QĐ-BGD&ĐT-ĐH

10/02/2003

5767/QĐ-BGDĐT

14/12/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2003

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 1366
Tổng lượt truy cập: 7404707
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }