A A+

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2018-2019!

Đăng ngày:30/8/2019 Lượt xem: 809

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI CẤP ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2018-2019

Đăng ngày:1/8/2019 Lượt xem: 758

Danh sách đề tài NCKH cấp đơn vị năm học 2016-2017

Đăng ngày:8/1/2018 Lượt xem: 941

Danh sách đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

Đăng ngày:8/1/2018 Lượt xem: 897

Danh sách đề tài NCKH cấp đơn vị năm học 2015-2016

Đăng ngày:28/9/2016 Lượt xem: 935

Dang sách đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

Đăng ngày:28/9/2016 Lượt xem: 872

Kỷ yếu tổng kết Dự án BOOST

              LỜI GIỚI THIỆU   Dự án “Tạo cơ hội mở cho giảng viên và sinh viên” (BOOST) nhận được sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Phần Lan, với mục đích tạo cơ hội mở cho giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Dự án này tạo môi trường dạy – học mở bằng việc ứng dụng công...

Đăng ngày:26/11/2014 Lượt xem: 1864

Vài nét về tranh Thủy Mạc

Tranh thủy mặc đã có từ lâu và phát triển mạnh ở Trung Hoa. Người Trung Hoa gọi dòng tranh thủy mặc là Quốc họa (quo hua). Từ xa xưa, người Trung Hoa đã biết sử dụng lông thú, sau đấy tết lại thành bút để viết chữ. Từ phương pháp sử dụng bút lông để viết chữ, các họa sỹ Trung Quốc đã xử lý tài tình,...

Đăng ngày:13/3/2014 Lượt xem: 5882

Các dòng tranh Dân Gian Việt Nam

Tranh dân gian bao gồm tranh thờ cúng và tranh tết truyền thống. Nó chính là trí tuệ, có nguồn gốc rất xa xưa, được bảo lưu và phát triển ở các giai đoạn lịch sử của đất nước. Người Việt với tín ngưỡng thờ tổ tiên và nhân hóa các hiện tượng thiên nhiên thành các vị thần nên cùng với  tranh tết, tran...

Đăng ngày:11/3/2014 Lượt xem: 3484

Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp. Hồ Chí Minh (UTE)

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1962, chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Là trường đại học đầu tiên đào tạo giáo viên kỹ thuật cho các trường cao đẳng nghề, trường có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo giáo viên kỹ thuật cho các trường dạy nghề và các t...

Đăng ngày:23/2/2012 Lượt xem: 1641

Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị (QTTTC)

Trường CĐSP Quảng Trị nằm ở miền Trung Việt Nam, là một cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Sứ mạng của trường tập trung vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu cho cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, cán...

Đăng ngày:23/2/2012 Lượt xem: 2195

Đại học Khoa học Ứng dụng JAMK (JAMK)

JAMK University of Applied Sciences (JAMK) is an internationally oriented higher education institutioo with a strong role among the developers of the Central Finland. The number of students is 8 000. JAMK offers first- and second-cycle degree education, open studies, continuing education, and vocati...

Đăng ngày:23/2/2012 Lượt xem: 2113

Đại học Sư phạm Huế (HUCE)

ĐHSP Huế được thành lập vào năm 1957. Năm 1994, Đại học Huế được thành lập và ĐHSP Huế đã trở thành một trong những trường thành viên của Đại học Huế. Sứ mạng của ĐHSP Huế là: "Trường ĐHSP Huế là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục có trình đại học và sau đại học; cơ sở ngh...

Đăng ngày:23/2/2012 Lượt xem: 2337

Đại học Khoa học Ứng dụng HAMK (HAMK)

HAMK University of Applied Sciences (HAMK) is a multidisciplinary higher education institution in southern Finland. HAMK has 25 bachelor-level degree programs, 5 master-level degree programs and around 7 000 students. Six of the degree programs are delivered completely in English. HAMK has over 100 ...

Đăng ngày:23/2/2012 Lượt xem: 2083

Mục tiêu dự án Xây dựng cơ hội mở cho SV và GV

Trường CĐSP Quảng Trị tăng cường hơn nữa năng lực của mình trong việc xây dựng môi trường học tập đa dạng và mở ra môi trường giảng dạy/học tập mới cho giảng viên và sinh viên thông qua sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục có hiệu quả hơn, phát triển hợp tác với thị trường lao động thông qua h...

Đăng ngày:14/1/2014 Lượt xem: 1439

Đề tài nghiên cứu khoa học 2004 - 2005

Các đề tài nghiên cứu khoa học 2004 - 2005 đã được Hội đồng thông qua.

Đăng ngày:19/4/2005 Lượt xem: 12629

Đang trực tuyến: 158
Tổng lượt truy cập: 7391645
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }