A A+

CÔNG KHAI ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2021 - 2022

Đăng ngày:9/9/2022 Lượt xem: 349

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

Đăng ngày:10/8/2022 Lượt xem: 388

Nội quy PCCC QTTTC

Nội quy Phòng cháy chữ cháy trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:22/2/2019 Lượt xem: 1115

Danh bạ liên hệ các đơn vị

Đăng ngày:22/5/2015 Lượt xem: 3144

Liên hệ

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Địa chỉ: Km3 Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị Số điện thoại: (+84.53) 580793 Fax: (+84.53) 582210 Email...

Đăng ngày:1/1/2005 Lượt xem: 8468

Lãnh đạo trường

Đăng ngày:1/1/2005 Lượt xem: 15878

Cơ cấu tổ chức

Đăng ngày:1/1/2005 Lượt xem: 15651

Thành tích

Đăng ngày:1/1/2005 Lượt xem: 9639

Lịch sử phát triển

Trường CĐSP Quảng Trị được thành lập theo quyết định số 198/TTg ngày 01/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường CĐSP Quảng Trị tiền thân là trường Trung cấp Sư phạm Vĩnh Linh được thành lập tháng 6 năm 1958. Lịch sử phát triển của nhà trường gắn liền với bề dày truyền thống của quê hương Quảng Trị an...

Đăng ngày:1/1/2005 Lượt xem: 10921

Nhiệm vụ chiến lược

Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kế...

Đăng ngày:1/1/2005 Lượt xem: 9421

Sứ mạng - Tầm nhìn

“Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - văn hoá - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực và quốc gia; giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một trường đại học cộng đ...

Đăng ngày:1/1/2005 Lượt xem: 9898

Đang trực tuyến: 156
Tổng lượt truy cập: 7185844
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }