A A+

Mẫu lý lịch HS-SV

Đăng ngày:19/8/2021 Lượt xem: 292

Bản cam kết trong đào tạo

Đăng ngày:19/8/2021 Lượt xem: 234

Đơn xin học cải thiện điểm ở học kỳ hè 2014 - 2015

Đăng ngày:25/6/2015 Lượt xem: 1336

Đơn xin học lại ở học kỳ hè 2014 - 2015

Đăng ngày:25/6/2015 Lượt xem: 1183

Đơn xin thi cải thiện điểm

Đăng ngày:11/6/2015 Lượt xem: 1185

Đơn xin miễn giảm học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Đăng ngày:11/6/2015 Lượt xem: 999

Đơn xin miễn giảm học phần Giáo dục thể chất

Đăng ngày:11/6/2015 Lượt xem: 2279

Đơn xin miễn giảm học phần Giáo dục thể chất

Đăng ngày:11/6/2015 Lượt xem: 992

Đang trực tuyến: 265
Tổng lượt truy cập: 5076116
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }