A A+
Báo cáo công khai về đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên năm học 2017 - 2018
[ Ngày đăng: 27/10/2017 15:09:15, lượt xem: 399 ]

Nội dung: Xem file đính kèm
 

 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 111
Tổng lượt truy cập: 4719346
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }